СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Вирусологична лаборатория

Вирусологичната лаборатория при СБАЛДБ ЕАД София е основно диагностично звено в структурата на болницата, разположено на ІІІ етаж на сградата. Оборудването, използваните диагностични методи, системата за осигуряване на качество и квалификацията на персонала отговарят на изискванията на Медицинския стандарт по Вирусология.

Вирусологична лаборатория /ВЛ/ е обурудвана с високоспециализирана и модерна диагностична апаратура.
В процеса на работа се изпозват различни диагностични методи – имуноензимни, хемилуминисцентни, молекулярни, имунохроматографски.

Във ВЛ се диагностицират кръвнопредавани инфекции / HIV инфекция, вирусни хепатити В, С и делта/, вродени и неонатални инфекции /TORCH/, парво вирусна и Епщайн Бар вирусна инфекции, респираторни и ентеровирусни инфекции. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.
ВЛ извършва изследвания за Ковид-19 – ПСР реакция в реално време, бърз тест за антиген, определяне на специфични SARS CoV-2 антитела от клас ИгМ и количествено определяне на антитела от клас ИгГ.

Във ВЛ работят двама лекари със специалност по вирусология, двама лаборанти и актоклавчик. Персоналът е квалифициран и с продължителен трудов стаж.
Ръководител на ВЛ е д-р Анелия Цветанска, дм, специалист по медицинска вирусология, с над 20 години стаж по специалността.
Старши лаборант е Любка Трифонова.

ВЛ участва в националната система за външен лабораторен контрол и е акредитирана с най-висока оценка за срок от 5 години.
 
Телефони: 02/ 81 54 273 / 337

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи