СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Проф. д-р Шимон НИНЬО
Проф.д-р Шимон Ниньо е роден на 11.09.1923 г. в София в занаятчийско семейство.

През 1939 г. става член на РМС и ръководител на ремсова група.
След завършване на гимназиалното си образование е интерниран в Еврейски трудови групи, откъдето бяга и от май 1943 г. става партизанин в бригада „Чавдар”. Участник е в І фаза на Отечествената война и за боевете при Страцин е награден със сребърен орден „За храброст”. 

Завършил е медицина в София с отличен успех.

Назначен е за клиничен ординаторв Катедрата по детски болести - Висш Медицински Институт-София. И от 1955 г. е асистент в същата катедра.

През 1956 г. - 1957 г. работи в състава на българската болница, изпратена в помощ на Корея.
Избиран е последователно за старши асистент, главен асистент, а през 1968 г. е хоноруван асистент и след това редовен доцент и професор.

След създаване на Медицинска академия ( МА)– 1972 г. е избран за първи зам.-директор на Научния институт по педиатрия и ръководител на Катедрата по детски болести към МА.

Специалностите на проф. Ниньо са педиатрия и детска хематология.

Той бе опитен и колоритен преподавател. Лекциите си изнасяше с педагогическо умение, задълбоченост и вкус към новостите. Има над 150 научни трудове , от които 3 монографии.

През 1976 г. става „Доктор на медицинските науки”.

През 1981 г. проф. Ниньо е удостоен със званието „ Заслужил деятел на науката”. Награден е с орден „9-ти септември”- І степен и с орден „Георги Димитров”за неговата 60-годишнина и с други отличия.

Директор е на Научния институт по педиатрия ( НИП) от 1976 г до 1986 г. Под негово ръководство се изработва план за научно-изследователска работа на института като основните усилия се насочват към комплексно разработване на най-актуалните въпроси на детското здравеопазване. 

По негова инициатива за първи път в системата на бившата Медицинска академия се извърши проверка за ефективността на труда и научно-преподавателската дейност. Той допринесе значително за подобряване на интеграционните връзки между отделните звена на института, а също така и на работата на МА със сродни структури на здравната мрежа у нас и в чужбина. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи