СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Клиника по ревматология, кардиология и хематология, с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
  • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
  • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
  • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
  • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.
доц. д-р Стефан Стефанов
Началник клиника

Телефон за връзка:
02/ 81 54 221 / 236 / 276

Лекари:
доц. Албена Телчарова
доц. Анна Дашева
д-р Маргарита Ганева
д-р Ваня Калева
д-р Катя Темелкова
д-р Теодор Василев

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи