СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение

Клиниката по пулмология с отделение за интензивно лечение е структура, основана през 1999 г. с цел лечение на тежко болните и критично болните деца, хоспитализирани в болницата. Ръководители на клиниката са били видни педиатри – проф. Емил Симеонов, доц. Адриана Анадолийска, доц. Мариана Маринова.
Понастоящем в клиниката се лекуват повечето критично болни деца с различни усложнения на основното заболяване. Най-често приеманите в отделението пациенти са в състояние на диабетна кетоацидоза, клинично изявена хипогликемия, солева криза в хода на бъбречна или надбъбречна недостатъчност, епилептичен статус. В допълнение, лекуват се болни с дихателна недостатъчност, нуждаещи се от кислородолечение, неинвазивна или инвазивна апаратна вентилация; клиниката е обезпечена с необходимата апаратура. Също така, сред обслужваните в клиниката деца са болни със сърдечна или бъбречна недостатъчност, усложнени случаи на пациенти със системни заболявания на съединителната тъкан, както и тежки неврологични или обменни заболявания. В клиниката болнична помощ получават и пациентите, развили септично състояние. Рутинно биват поставяни централни венозни катетри от опитни анестезиолози, извършва се интубация и се провежда апаратна вентилация с участието на и под ръководството на реаниматори. На място се провеждат ултразвукови изследвания, рентгенографии и диализно лечение на болни, при които здравното състояние не позволява транспорт дори до съседно отделение.

Екип:

Доц. Д-р Даниел Илиев
Началник клиника
Email: iliev_d@pediatrichospital.bg
Тел. за връзка: 02/8154242

Настоящият ръководител на клиниката от 2013 г. е доц. Даниел Илиев. През 1996 г. той започва работа в Университетската педиатрична болница след спечелен конкурс за асистент по педиатрия. Придобива специалност по детски болести през 2002 г. и специалност по детска ендокринология и болести на обмяната през 2006 г.Специализира детска ендокринология в продължение на една година след успешна  

кандидатура за стипендия от Европейското общество по детска ендокринология (ESPE, European society for paediatric endocrinology) в Университетската педиатрична болница в гр. Тюбинген, Германия. По-късно спечелва международен проект, финансиран за срок от две години от ESPE, на тема „Изолиран дефицит на растежен хормон тип II“ и работи по тази тема в Университетската педиатрична болница в гр. Тюбинген, Германия. През юни 2005 г. защитава дисертация върху посочения труд в Тюбингенския университет с оценка magna cum laude. Дисертационният му труд е признат в България и легализиран от тогавашната Висша атестационна комисия (ВАК). Впоследствие многократно работи по различни проекти от областта на детската ендокринология и интензивната медицина, финансирани от Германската служба за академичен обмен (DAAD, Deutscher Akademischer Austausch Dienst) в Университетската педиатрична болница в гр. Тюбинген, Германия за общ период около една и половина години. През 2015 г. е ръководител на спечеления конкурс „ГРАНТ” на МУ-София за финансиране на научни проекти на тема: “Проучване ролята на хиповитаминоза D за възникването и тежестта на протичането на възпалителните заболявания на долните дихателни пътища чрез сравнително изследване нивата на витамин D при деца с остра пневмония и здрави контроли”. През 2016 г. преминава успешно курс по поддържане на въздухоносните пътища в клиниката по детска реанимация на УМБАЛСМ „Пирогов“. Преминава последователно през степените старши и главен асистент. През 2012 г. придобива научната степен доцент. Научен ръководител е на двама докторанти. Ръководител е на специализацията по педиатрия на общо петима специализанти, до момента трима от тях са придобили специалност по детски болести. Съавтор е в три български учебника – по педиатрия за студенти по медицина, по спешна педиатрия и по неонатология. Съавтор е на „ESPE classification of paediatric endocrine diagnoses“, публикувана през 2007 г. в Horm Res 68(suppl. 2). Има повече от петдесет публикации в български списания и дванадесет в чуждестранни списания, от които десет са в списания с импакт фактор. Броят на цитиранията до края на 2020 г. е повече от 100 според SCOPUS и Web of Science. Неговият h-index е 6 според данните на Web of Science. Има многобройни участия в български и международни конгреси.

Панева
д-р Панева, асистент
Ординатор

д-р Божилова
Ординатор

д-р Желязков
Ординатор
Email: jeliazkov_m@pediatrichospital.bg

д-р Минкова
Ординатор

д-р Михайлов
Анестезиолог

д-р Начков 
Анестезиолог 

д-р Бозаджиева
д-р Бозаджиева
Специализант

д-р Димитрова
Специализант

д-р Павлов
Специализант

д-р Пеев, 
Специализант

Марияна Георгиева
Старша медицинска сестра
Email: georgieva_m@pediatrichospital.bg

Семерджиева
Рехабилитатор

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи