СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Клиника по неврология

Клиниката по детска неврология е единствена за цялата страна специализирана и обслужваща деца с неврологични заболявания от 0 до 18 год. възраст. В нея се хоспитализират деца от цялата страна, с неврологични диагнози, включени в клинични пътеки: 12, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 82, 83. Разполагаме с възможности – апаратура и кадрови потенциал за осъществяване на целият набор от високоспециализирани изследвания като ЕЕГ, ЕМГ, ЕП.  

През последните години в клиниката се осъществяват нови за страната високоспециализирани, процедури за лечение на редки болести като: интрацеребровентрикуларно ензим-заместващо лечение на две деца с невронална цероидлипофусциноза, лечение на деца със Спинална мускулна атрофия чрез интратеклано приложение на Nusinersen, лечение с ензим-заместваща терапия на най-малкото за нашата страна дете с болест на Pompe. Клиниката е част от Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания, съвместно с колегите от неврологична клиника на Александровска болница и УМБАЛНП“ Св. Наум“.              

Основната цел в нашата работа е осигуряване на качествена диагностично – лечебна, профилактична и учебна дейност по проблемите на детската неврология в рамките на клиниката.

В клиниката се осъществяват следните дейности:
І. Лечебно – диагностична, която включва:
1. Спешен и планов прием на болни от гр. София и цялата страна, нуждаещи се от специализирана детска неврологична помощ, осигурена от специалисти по детска неврология.
2. Консултации на амбулаторно болни и такива след лечение по клинични пътеки – извършва се в консултативен кабинет на ДКБ.
ІІ. Учебна. Клиниката е база за специализация по:
- детски болести
- детска неврология
- база за обучение на студенти по медицина и дентална медицина, стажант-лекари, СДО по обща и спешна медицина
ІІІ. Научна – редовно участие с доклади и съобщения на педиатрични и неврологични форуми у нас и в чужбина. Участие в клинични проучвания у нас и международни - мултицентрови.
ІV. Социална – сътрудничество със социалните служби, Агенцията за закрила на детето, неправителствени организации, домовете за медико – социални грижи и др.

Клиниката по детска неврология разполага с 10 легла. Структурата на клиниката е изпълнила изискванията за ІІІ-то ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по педиатрия.

Екип:

проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м.
Началник клиника
Email: litvinenko_i@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271;  02/8154 317

Началник на клиниката е проф. д-р Иван Литвиненко, д.м, със специалност по Детски болести и втора специалност Детска неврология. Притежава сертификати за извършване на високоспециализирани дейности– ЕЕГ, ЕМГ и ЕП.

д-р Геновева Тачева, гл. ас.
Email: tacheva_g@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271

Главен асистент д-р Геновева Тачева, д.м. е с две специалности – педиатрия и детска неврология.

Д-р Мария Божидарова
Email: bojidarova_m@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271

Д-р Мария Божидарова с три специалности – педиатрия, детска неврология и детска ревматология – хоноруван асистент. Притежава сертификат за извършване на високоспециализирано дейност – ЕЕГ

Д-р Димитър Стаматов
Email: stamatov_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271

Д-р Димитър Стаматов с две специалности – педиатрия и детска неврология – хоноруван асистент

Антоанета Василева
Старша медицинска сестра
Email: vasileva_a@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 271; 02/8154 317

Старша медицинска сестра е Антоанета Василева  е бакалавър по „Управление на здравните грижи“

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи