СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Проф. д-р Иван МИТЕВ
Проф. д-р Иван Иванов Митев е роден на 04.10.1924 г. в с. Крушовица, Врачанско.

Включва се като доброволец в Българската армия и участва в боевете във Втората световна война.
Завършва медицина в София с отличен успех.

Разпределен е на работа като инспектор по майчинство и детство при Окръжния здравен отдел в гр. Русе. От 1953 г. до 1960 г. е началник на този отдел. Фокусът на вниманието е насочено към предоставяне на качествено здравеопазване, строеж на нова областна болница в Русе и снижаване на детската смърт в региона, особено в Лудогорието.

От 1960 г. проф. Митев работи в Научния институт по педиатрия (НИП). Тук той преминава цялата йерархична стълба – от научен сътрудник през доцент, професор, ръководител клиника, зам.-директор и директор.

Той ръководи НИП от края на 1984 г.до 1989 г., като в него работят повече от 700 човека, а леглата са повече от 600. Негова заслуга е построяване на сградата на поликлиниката към Университетската педиатрична болница, която е основен наследник на бившия НИП.

Съществен е приноса на проф. Митев за развитие на Клиниката по ревмокардиология.

Неговите научни интереси са в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на ревмокардиологичните заболявания, и по-специално към безкръвната функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.
Има над 50 научни публикации, вкл. и в чуждестранни научни списания.

Един от най-активните автори по проблемите на социалната педиатрия.
Венец на неговите научни търсения е открития от него Шести сърдечен тон, за което има Диплом за научно откритие № 2 с приоритет от 23.07.1973 г.

Немалка е заслугата на проф.Митев за подготовката на няколко поколения български лекари и за квалификацията на кадрите в областта на педиатрията, и особено в детската ревмокардиология.

Проф. д-р Иван Митев е бил дълги години национален консултант по педиатрия, председател на Софийския клон на педиатричната асоциация, член на редколегията на сп.”Педиатрия”.

Награден и с почетен знак на Медицински университет - София за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика, а също и с почетен знак на Българската педиатрична асоциация за цялостен принос на педиатрията и детското здравеопазване.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи