СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Доц. д-р Мариана Маринова
Доц. д-р Мариана Маринова е завършила висшето си образование през 1971 година във ВМИ – София с отличен успех.

От 1972 година работи в Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София, където преминава през всички степени от стажант асистент до главен асистент, а от 1991 година е доцент.
Има две специалности – „Педиатрия” и „Хранене на детско-юношеската възраст.
През 1983 година защитава дисертация на тема „Хранене и затлъстяване в ранната детска възраст”.

Изнася лекции пред студенти медици и стоматолози, както и в курсовете за следдипломна квалификация.
Съавтор е на учебник по педиатрия и 4 монографии. Има три самостоятелни монографии посветени на храненето в кърмаческа и ранна възраст. Доц. Маринова има повече от 100 научни труда, публикувани в наши и чужди списания.

Научните и интереси са в областта на храненето и гастроентерологията.
Доц. Маринова е заемала различни административни длъжности – завеждащ секция, началник на клиника.
Била е изпълнителен директор на болницата от 1998 до 2001 година.

От 2011 година е началник на Клиниката по пулмология и интензивно отделение.
Член е на Българската педиатрична асоциация и на Дружеството по ентерално и парентерално хранене и на редколегиите на списания „Практическа педиатрия” и „Наука диететика”

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи