СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Ръководство

д-р Благомир Здравков
Изпълнителен директор

Email: director@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 240

Доц. Полина Митева
Заместник-директор
Медицински дейности


Email: miteva_p@pediatrichospital.bg 
Телефон: 02/8154 276


Данаил Димов
Заместник-директор
Административно - стопански дейности


Email: dimov_d@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 274

Силвия Досева
Главна медицинск сестраEmail: doceva_s@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 355Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи