• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Събиране на оферти с обява

Процедури по ЗОП (32/550)

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ» ЕАД (AOP № 00870-2016-0004)

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (AOP № 00870-2016-0003)

ОП за Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми (АОП № 00870-2016-0002)

ОП Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД АОП 00870-2016-0001

ОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД (00870-2015-0015)

ОП за Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал(АОП 00870-2015-0012)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0014)

ОП за “Доставка на ехокардиограф за нуждите на СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0013)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0011)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0010)

ОП за Доставка на лабораторни реактиви за клинична лаборатория(АОП 00870-2015-0009)

ОП за Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура (АОП 00870-2015-0008)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за клиника по неонатология в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0007)

ОП за Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД.(АОП 00870-2015-0006)

ОП за Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала (АОП 00870-2015-0005)

ОП за Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца (АОП 00870-2015-0004)

ОП за Доставка на медицински консуматив, превързочен материал, чували и рентгенови филми(АОП 870-2015-0003)

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи"(АОП 00870-2014-0007) 2014-1

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" (АОП 00870-2015-0002)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти"(АОП 00870-2015-0001)

ОП за "Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал"(АОП 00870-2013-0006)

ОП за "Ремонт на лаборатории на ІІІ-ти етаж"(АОП 00870-2012-0004)

ОП за "Доставка на ехокардиограф за клиника по неонатология" (АОП 00870-2014-009)

ОП за "Абонаментно и извънабонаментно обслужване на медицинска апаратура"(АОП 00870-2014-0006)

ОП за "Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал"(АОП 00870-2014-0005)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти"(АОП 00870-2013-0007)

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи"(АОП 00870-2013-0008)

ОП за "Абонаментно и извънабонаментно обслужване на медицинска апаратура"(АОП 00870-2013-0005)

ОП за "Доставка на общ медицински консуматив, превързочен материал, чували и рентгенови филми"(АОП 00870-2014-0001)

ОП за "Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца"(АОП 00870-2014-0002)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти НЕФРОЛОГИЯ"(АОП 00870-2014-0003)

ОП за "Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала"(АОП 00870-2014-0004)

Процедури по ЗОП след 15.04.2016 (37/843)

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП № 00870-2020-0006

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП № 00870-2020-0005

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2020-0004/

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2020-0003)

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП 00870-2020-0002)

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД(АОП 00870-2020-0001)

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД(АОП 00870-2019-0008)

Доставка на хляб за нуждите на пациенти и дежурен персонал в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0007)

Доставка на готова храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0006)

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0005)

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0004/

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ, ЧУВАЛИ И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0003/

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0002/

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0001/

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /AОП 00870-2018-0012/

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0011/

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0009/

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал /АОП 00870-2018-0010/

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала /АОП 00870-2018-0008/

Доставка на лекарствени продукти идиетични храни за специални медицински цели в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0007/

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0006/

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0005/

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0004/

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0003/

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2018-0002/

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0001/

„Доставка на хляб и готова храна за нуждите на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД по две обособени позиции. - АОП 00870-2017-0006

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0005/

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ" проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0004/

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД /АОП № 00870-2017-0003/

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0002/

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2017-0001/

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД втора процедура /АОП № 00870-2016-0009/

Доставка на лекарствени продукти /АОП № 00870-2016-0008/

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0006/

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0005/

Доставка на готова храна за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0007/

Публични покани (21/134)

Избор на финансова институция /Банка/ - 2018 - второ обявяване

Доставка на течен кислород (AOP № 9052342-11.04.2016)

Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД (АОР № 9050779/25.02.2016г.)

Публична покана за Денонощна физическа охрана на сгради и имущество в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП № 9049685/19.01.2016г)

Покана за Избор на финансова институция /повторно обявяване 2015/

Публична покана за Изпиране и дезинфекция на болнично бельо и работно облекло АОП № 9048979/14.12.2015

Покана за Избор на финансова институция 2015

Публична покана за Основен ремонт на приземен етаж в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 9024296/27.12.2013г.)

Публична покана за Доставка на течен кислород(АОП 9042681/10.06.2015г.)

Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи(АОП 9039913/18.03.2015г.)

Публична покана за Денонощна физическа охрана на сградата и имуществото(АОП 9039285/26.02.2015г.)

Публична покана за "Изпиране на болнично бельо и работно облекло"(АОП 9023071/29.11.2013)

Публична покана за "Текущи СРР"(АОП 9030316/10.06.2014г.)

Публична покана за “Преустройство на част от сградата – Основен ремонт на обслужващ блок”(АОП 9037590/19.12.2014)

Публична покана за "Основен ремонт на административна сграда"(АОП 9030028/03.06.2014)

Публична покана за "Охрана на сграда и имущество"(АОП 9026235/25.02.2014)

Публична покана за "Доставка на хигиенни консумативи"(АОП 9027199/20.03.2014)

Публична покана за „Изпиране на болнично бельо и работно облекло”(АОП 9037282/10.12.2014)

Публична покана за Доставка на течен кислород (АОП 9030203/06.06.2014)

Публична покана за Изграждане на асансьорна шахта с необходимото оборудване, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорна уредба(АОП 9030133/05.06.2014)

Публична покана за "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ СЪС СУТЕРЕН"(АОП 9024197/20.12.2013)

Събиране на оферти с обява (13/69)

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

Избор на одитор за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД/АОП 9095071-04.12.2019г.

Избор на одитор за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9089065-11.06.2019/

Изпиране с дезинфекция и гладене на мек болничен инвентар в СБАЛДБ "проф. Иван митев" ЕАД /AOP 9082008-17.10.2018/

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9077065-11.06.2018/

Избор на финансова институция /Банка/ - 2018

„Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” ЕАД

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9065196-13.06.2017/

Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар АОП № 9060026 от 16.12.2016

Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016)

2016

 

Most downloaded files

Класиране (Процедури по ЗОП/ОП за "Доставка на лекарствени продукти"(АОП 00870-2015-0001))
Общи Вътрешни Правила (Общи вътрешни правила/Общи Вътрешни Правила)
Ценово предложение (Публични покани/Публична покана за “Преустройство на част от сградата – Основен ремонт на обслужващ блок”(АОП 9037590/19.12.2014))
protokol ot 12.03.2016 (Публични покани/Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД (АОР № 9050779/25.02.2016г.) )
klasirane (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0001/)
Powered by Phoca Download