• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Събиране на оферти с обява
Up

Събиране на оферти с обява


 

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (6)

Избор на одитор за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (2)

Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД/АОП 9095071-04.12.2019г. (7)

Избор на одитор за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (2)

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9089065-11.06.2019/ (8)

Изпиране с дезинфекция и гладене на мек болничен инвентар в СБАЛДБ "проф. Иван митев" ЕАД /AOP 9082008-17.10.2018/ (7)

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9077065-11.06.2018/ (7)

Избор на финансова институция /Банка/ - 2018 (4)

„Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” ЕАД (6)

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9065196-13.06.2017/ (7)

Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар АОП № 9060026 от 16.12.2016 (6)

Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016) (7)

2016 (0)

 

Most downloaded files in this section

proekt (Събиране на оферти с обява/Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016))
dogovor CITY BUILD 2004 №86 ot 19.09.2016 (Събиране на оферти с обява/Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016))
documentacia (Събиране на оферти с обява/Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016))
dogovor 22 ot 10.07.2018 (Събиране на оферти с обява/Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9077065-11.06.2018/)
objva 681-12.08.2016 (Събиране на оферти с обява/Ремонт на пикрив на основна сграда без засягане на конструкцията на сградата (АОП № 9055268-12.08.2016))