• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публични покани

Избор на финансова институция /Банка/ - 2018 - второ обявяване (5)

Доставка на течен кислород (AOP № 9052342-11.04.2016) (4)

Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД (АОР № 9050779/25.02.2016г.) (6)

Публична покана за Денонощна физическа охрана на сгради и имущество в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП № 9049685/19.01.2016г) (5)

Покана за Избор на финансова институция /повторно обявяване 2015/ (2)

Публична покана за Изпиране и дезинфекция на болнично бельо и работно облекло АОП № 9048979/14.12.2015 (6)

Покана за Избор на финансова институция 2015 (1)

Публична покана за Основен ремонт на приземен етаж в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 9024296/27.12.2013г.) (5)

Публична покана за Доставка на течен кислород(АОП 9042681/10.06.2015г.) (11)

Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи(АОП 9039913/18.03.2015г.) (15)

Публична покана за Денонощна физическа охрана на сградата и имуществото(АОП 9039285/26.02.2015г.) (13)

Публична покана за "Изпиране на болнично бельо и работно облекло"(АОП 9023071/29.11.2013) (2)

Публична покана за "Текущи СРР"(АОП 9030316/10.06.2014г.) (2)

Публична покана за “Преустройство на част от сградата – Основен ремонт на обслужващ блок”(АОП 9037590/19.12.2014) (9)

Публична покана за "Основен ремонт на административна сграда"(АОП 9030028/03.06.2014) (5)

Публична покана за "Охрана на сграда и имущество"(АОП 9026235/25.02.2014) (5)

Публична покана за "Доставка на хигиенни консумативи"(АОП 9027199/20.03.2014) (6)

Публична покана за „Изпиране на болнично бельо и работно облекло”(АОП 9037282/10.12.2014) (15)

Публична покана за Доставка на течен кислород (АОП 9030203/06.06.2014) (11)

Публична покана за Изграждане на асансьорна шахта с необходимото оборудване, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорна уредба(АОП 9030133/05.06.2014) (2)

Публична покана за "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ СЪС СУТЕРЕН"(АОП 9024197/20.12.2013) (4)