• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Събиране на оферти с обява
Up

Доставка на медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /AOP 9077065-11.06.2018/

sadarganie
sadarganie_1.pdf (324.74 kB)
objva
info objva AOP 9077065-11.06.2018
documentacia
documentacia.doc (231.00 kB)
info udalgavane srok AOP 9077412-19.06.2018
protokol ot 26.06.2018
dogovor 22 ot 10.07.2018
Покажи #