• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за Изпиране и дезинфекция на болнично бельо и работно облекло АОП № 9048979/14.12.2015

documentacia (150.00 kB)
pokana PRANE (767.32 kB)

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: Чл.21 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./

Покажи #