• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за "Основен ремонт на административна сграда"(АОП 9030028/03.06.2014)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 14.01.2016г., основание - изпълнен договор – 21.01.2016г.

Покажи #