• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за „Изпиране на болнично бельо и работно облекло”(АОП 9037282/10.12.2014)

Протокол (688.47 kB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 1/09-01-2015 със "СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ" ООД – 09.01.2016г., основание – изпълнен договор – 11.01.2016г.

Покажи #