• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

История

 

 • 1937 год. Поставяне основите на заведения за социално слаби деца

 • 1937-47 год. Държавна детска ясла - една от първите в страната

 • 1948 год. “Институт по хигиена, диететика и възпитание на детето” с приоритет научна разработка на проблеми, свързани с храненето, хигиената и възпитанието на детето. Директор: Д-р Петър БЕЛОПИТОВ

 • 1951 год. “Научен институт по охрана на майчинство и детство”. Ръководител: Доц. Д-р Асен ФИКОВ, виден педиатър

 • 1954 год. “Научноизследователски институт по педиатрия” - Директор: Проф. Д-р Стефан КОЛАРОВ. Основна дейност: научноизследователска по проблемите на физиологията, храненето, хигиената на детскоюношеската възраст

 • 1965 год. “Научен институт по педиатрия” - Директор: Проф. Д-р Н. КОЕВА

 • 1972 год. “Център по охрана на майчинството и детството” - обединява се Катедрата по педиатрия във ВМИ - София и Катедрата по педиатрия към Институт за специализация и усъвършенстване на лекари /ИСУЛ/. Директор: Д-р Лора БАКАЛОВА
 • 1977- 1985 год. “Научен институт по педиатрия” е най-мощния самостоятелен лечебен, научноизследователски и университетски център с над 500 легла и 700 души персонал. Директор: Проф. Д-р Шимон НИНЬО