• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Медиите за нас

rimpova-1Доскоро за витамин D се мислеше, като за основен фактор за правилния растеж и минерализация на костите. В действителност, обаче рецепторът за витамин D може да се открие във всички клетки на организма. Това означава, че всички органи имат нужда от този витамин, за да функционират правилно. В този смисъл, витамин D функционира като хормон, който повлиява действието на стотици гени в човешкия организъм.

Витамин D е регулатор на имунитета и осигурява защита
срещу най-различни инфекциозни причинители. В клетките на дихателната система той насочва възпалителния отговор към синтез на противоинфекциозни белтъци, които помагат на организма в борбата срещу дихателните инфекции, заемащи първо място по честота сред детските заболявания.

Продължение...

vladimirovД-р Антон Владимиров е завършил МУ - София през 2008 година, има придобити специалности детска ендокринология и педиатрия. Работи в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" - София, Клиника по пулмология и интензивно отделение, както и в "Първа детска консултативна клиника", част от Поликлиника "България".

Д-р Владимиров, бихте ли посочили случай на сънна апнея при деца от вашата практика?

Наскоро представихме един особено тежък случай по време на уъркшоп с лекари от различни специалности, посветен на най-честите бронхообструктивни заболявания в детска възраст. Става дума за момче на 14 г., което има затлсътяване, метаболитен синдром и тонзиларна хипертрофия. Комбинацията от тези неща беше причина за тежкото му състояние. То спираше да диша почти веднага след заспиване със спадане на транскутанната сатурация на кислорода до 30%, периорална цианоза, с изпускане на тазови резервоари и нужда от подаване на кислород.

Продължение...