• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

1606, гр. София
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Секретар на изпълнителния директор: 02/8154 240
Заместник директор: 02/8154 276
Главна медицинска сестра: 02/8154 355
Главен счетоводител: 02/8154 225
Счетоводство: 02/8154 217
Личен състав: 02/8154 297
Канцелария: 02/8154 250
Обществени поръчки: 02/8154 279

 СБАЛДБ карта

Вижте по-голяма карта