• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Mariana-MarinovaДоц. д-р Мариана Маринова е завършила висшето си образование през 1971 година  във ВМИ – София с отличен успех.
От 1972 година работи в Катедрата по педиатрия на Медицински университет  – София, където преминава през всички степени от стажант асистент до главен асистент, а от 1991 година е доцент.
Има две специалности – „Педиатрия” и „Хранене на детско-юношеската възраст.
През 1983 година защитава дисертация на тема „Хранене и затлъстяване в ранната детска възраст”.

Изнася лекции пред студенти медици и стоматолози, както и в курсовете за следдипломна квалификация.
Съавтор е на учебник по педиатрия и 4 монографии. Има три самостоятелни монографии посветени на храненето в кърмаческа и ранна възраст. Доц. Маринова има повече от 100 научни труда, публикувани в наши и чужди списания.
Научните и интереси са в областта на храненето и гастроентерологията.
Доц. Маринова е заемала различни административни длъжности – завеждащ секция, началник на клиника.
Била е изпълнителен директор  на болницата от 1998  до  2001 година.
От 2011 година  е началник на Клиниката по пулмология и интензивно отделение.
Член е на Българската педиатрична асоциация и на Дружеството по ентерално и парентерално хранене и на редколегиите на списания „Практическа педиатрия” и  „Наука  диететика”