• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

stefan-kolarovПроф. д-р Стефан Коларов е роден на 17.05.1914 г. в гр. Сливен, където завършва гимназия през 1933 г.

Като първенец на випуска спечелва стипендия, която му осигурява следване в София.

Медицина завършва  през 1939 г., след което работи в с. Бояджик, Ямболско и с. Михайлово, Старозагорско.
След 1944 г. е бил началник отдел „Кадри” в Министерството на народното здраве и социалните грижи, след което е старши асистент в детската клиника при Висш Медицински Институт-София, а по-късно е началник управление „Лечебно-профилактично”  отново в  Министерството на народното здраве и социалните грижи.

От 1954 г. до 1964 г. е директор на Научно-изследователския институт по педиатрия (НИИП).
За периода от 1965 г. до 1970 г. е професор по ревматология в Института по педиатрия, Москва.

През 1970 г. се завръща и е зам.-ректор на болница ИСУЛ и ръководител на ІІ детска клиника при НИИП. Директор е на кратко съществувалия Център по охрана на майката и детето
( Ц.О.М.Д.) и е консултант на Детската ревматологична болница-София.

Пенсионира се през 1979 г. на 65-годишна възраст.

Под ръководството на проф.д-р Коларов Научно-изследователския институт по педиатрия се превръща в мощен център за лечебно-диагностична, научно-изследователска и организационно-методична дейност по въпросите на профилактиката и основните проблеми на детската патология.

През 1960/ 1961 г. той ръководи мащабно проучване на ревматизма - един от най-големите проблеми по това време за детското здравеопазване. Въз основа на получените резултати проф. д-р Коларов предлага на Министерството на народното здраве и социалните грижи цялостна програма за борба с ревматизма. Той пръв въвежда у нас лечението на това заболяване с умерени дози кортикостероиди и включва пеницилина в неговата терапия и профилактика, а също и лечебната физкултура като комплексна терапия на болните деца още от първите дни на острия ревматологичен пристъп.

Проф. Коларов създава и група от сътрудници за работа по проблемите на първичната артериална хипертония (ПАХ) и атеросклерозата в детска възраст във време, когато публикациите в световната медицинска литература са единични, а у нас въобще не се признава съществуването на ПАХ и атеросклероза при децата. Провеждат се редица проучвания за рисковите фактори за развитие на детската хипертония: ролята на наследствеността, солта, телесната маса, физическата и умствената натовареност, пубертет, психо-социални фактори.

Значително място в дейността на ръководения от проф. Коларов колектив са проблемите на ревматоидния артрит, заболяванията на миокарда, сърдечните пороци, ритъмните нарушения. Единствен този колектив се занимава с проблемите на другите колагенови заболявания в детската възраст: нодален панартрит, склеродермия и дерматомиозит.

Две от 16 признати научни открития в България са от неговия колектив.

Проф. Коларов е автор на повече от 100 научни труда, монографии и ръководства, много от които са преиздавани многократно.