• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

maria-ekimovaЗавършва висше медицинско образование през 1984 г. в МА-София.

Придобива специалност “Очни болести” през 1993 г. и професионална квалификация “Здравен мениджмънт” през 2002 г.
Професионален  опит:

- 1985 г. - Завеждащ селски здравен участък с. Дрен до 1988 г.
- Ординатор-хематолог в ОРБ - Перник от 1988 до 1995 г.
- Първа детска специализирана болница София - от 1995 г.
- Ординатор-офталмолог в ДУБ по педиатрия от 2002 г. - Управител на Медицински център.

От 2007 г. е Изп. директор на СБАЛДБ - София.