• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Извършване на пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:

 • Дихателна система;

 • Храносмилателна система;

 • Отделителна и пикочополова система;

 • Костноставна система;

 • Сърдечносъдова система и др.

Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на заболяванията в детската възраст с богат опит в диагностициране на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Началник отделение- Д-р Динко Захариев, н.с., специалист  по образна диагностика

Телефони:
Лекари:      02/ 815 43 33
Лаборанти: 02/ 815 42 60