• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

НЕОНАТАЛЕН ТИРЕОИДЕН СКРИНИНГ

Първично изследване на всички новородени от цялата страна чрез определяне на ТСХ в суха капка кръв;
Потвърждаване на скринингдиагнозата чрез определяне на ТСХ и Т4 в серума;
Започване на ранно хормонално заместително лечение с L-тироксин;
Мониториране на ефекта от лечението;
Поставяне на окончателна диагноза след навършване на 2-годишна възраст.


ФУНКЦИОНАЛНА ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

При деца с изоставане в растежа за доказване на дефицит на растежен хормон;
При деца с множествен дефицит на хипофизарни хормони преди и в хода на лечението с рекомбинантен човешки растежен хормон;
Определяне на кандидати за ДНК-анализ на хипофизарни транскрипционни фактори въз основа на хормоналния фенотип;
Изолиране на ДНК;
Ендокринна диагностика при деца с хронични заболявания: тип I диабет, таласемия, синдром на Търнер, синдром на Даун.

Началник – проф.д-р Ива Стоева д.м., детски болести, ендокринология

Телефони:
Началник: 02/ 81 54 323
Лаборатория: 02/ 81 54 253