• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Микробиологична диагностика на инфекции и инфекциозни заболявания.
Лабораторията извършва следните изследвания на клинични материали от:

 • ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА;
 • УРОГЕНИТАЛНА СИСТЕМА;
 • РАНЕВИ/ ГНОЙНИ СЕКРЕТИ;
 • ОЧНИ СЕКРЕТИ;
 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ;
 • ПУНКТАТИ;
 • ДРЕНАЖИ;
 • КАТЕТРИ;
 • ХЕМОКУЛТУРИ;
 • СЕРУМ за AST/ специфичен /;
 • ЛИКВОРИ ОКОЛНА СРЕДА;
 • КОНСУЛТАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

Tелефони:
Началник лаборатория – д-р Юлия Димитрова - тел.: 02/ 8154 293
Лаборатория: 02/ 8154 330