• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Лабораторията по цитогенетика извършва постнатална цитогенетична диагностика чрез хромозомен анализ при деца с малформативни синдроми, изоставане в нервно-психичното развитие, разстройства в половото развитие и микроделеционни синдроми, при техните родители и родственици при необходимост, както и на пациенти с репродуктивни нарушения – спонтанни аборти, мъртвораждания, раждане на
деца с малформативни синдроми, стерилитет. Лабораторията обслужва клиниките на СБАЛДБ, СБАЛАГ,,Майчин дом”, други здравни заведения в София и страната.

Лабораторията по цитогенетика участва в провеждането на цитогенетична диагностика в рамките на Националната програма за профилактика на наследствените болести и предразположения. 


Началник лаборатория – д-р И.Бонева, генетик

Телефони: 02/ 81 54 203