• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: •много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др.; •съвременни автоматични анализатори с голям капацитет; •микрометоди - хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи денонощно.

Началник лаборатория  - д-р Нели Томова

Телефони: 02/ 81 54 233 / 243 / 311