• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Клиниката по детска неврология е единствената университетска детска клиника, отворена 24 ч. в денонощието, за обслужване на деца до 18 год.възраст, със спешни неврологични състояния. В клиниката се хоспитализират деца със заболявания на нервната система, мускулни заболявания, умствено изоставане.

Основни дейности:

 • планов прием на неврологично болни деца с цел диагностично уточняване и лечение.
 • Спешен прием на болни от гр. София и страната, нуждаещи се от неврологична помощ.
 • Извършват се високоспециализирани дейности – ЕЕГ, ЕМГ и предизвикани потенциали /слухови, зрителни и соматосензорни/, както и трансфонтанелна ехография.

litvienkoНачалник клиника – проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м. – детски болести, детска неврология

Телефони за връзка: 02/81 54 271/ 317

Лекари:

Д-р Мария Божидарова
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Геновева Тачева