• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Основни дейности:

 • В отделението по ендокринология  се осъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна от   0 – 18 години с ендокринни заболявания, вродени и придобити  костни заболявания, метаболитни  болести, хромозомни болести и  малформативни синдроми свързани  с нарушения в растежа и половото развитие. Прилагат се най- новите достижения на функционалната, образната и хормоналната диагностика.

Телефони за връзка: 02/ 81 54 281

 • В отделението по диабет се осъществява диагностика и лечение на деца със захарен диабет от 0- 18 години; установяване на предразположение и профилактика на захарния диабет; метаболитен скрининг; обучение на деца с диабет и техните семейства; диагноза и лечение на затлъстяването в детската възраст; диагноза и лечение на хипогликемичен синдром;

Телефони за връзка: 02/ 81 54 241

 • В сектор “Клинична генетика” се осъществява диагностика и лечение на деца с метаболитни заболявания, с дизморфични синдроми, с умствена изостаналост. Извършват се  пренатална диагностика, генетични консултации при репродуктивна недостатъчност, биохимичен и ултразвуков скрининг при бременни

Телефон за връзка: 02/ 81 54 341

 

doz-stefanova


Началник клиника – доц. д-р  Елисавета Стефанова, д.м., детски болести, детска ендокринология 

Тел. за връзка: 02/  81 54 353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекари:
 
Отделение по Генетика
Доц. Даниела Авджиева
Д-р Адил Кадъм
Д-р Траян Делчев
Д-р Цветина Велева
 
Отделение по диабет
Доц. Радка Савова
Д-р Наташа Янева
Д-р Искра Модева
Д-р Оля Славчева
 
Отделение по ендокринология
Д-р Десислава Йорданова
Д-р Здравка Тодорова
Д-р Михаела Димитрова

 

         
IMG 7992  IMG 8196  IMG 8225
IMG 7980  IMG 7988