• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
 • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
 • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
 • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
 • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.

stefan-stefanovНачалник клиника – доц. д-р Стефан Стефанов

Телефон за връзка: 02/ 81 54 221 / 236 / 276

Лекари:

Доц. Албена Телчарова
Доц. Анна Дашева
Д-р Маргарита Ганева
Д-р Ваня Калева
Д-р Катя Темелкова
Д-р Теодор Василев

1  IMG 7920  IMG 7932

IMG 7934  IMG 7936  IMG 7939