СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

История

 • 1937 год. Поставяне основите на заведения за социално слаби деца
 • 1937-47 год. Държавна детска ясла - една от първите в страната
 • 1948 год. “Институт по хигиена, диететика и възпитание на детето” с приоритет научна разработка на проблеми, свързани с храненето, хигиената и възпитанието на детето. Директор: Д-р Петър Белокопитов
 • 1951 год. “Научен институт по охрана на майчинство и детство”. Ръководител: Доц. Д-р Асен ФИКОВ, виден педиатър
 • 1954 год. “Научноизследователски институт по педиатрия” -  Основна дейност: научноизследователска по проблемите на физиологията, храненето, хигиената на детскоюношеската възраст. Директор: Проф. Д-р Стефан КОЛАРОВ.
 • 1965 год. “Научен институт по педиатрия” - Директор: Проф. Д-р Н. Коева
 • 1972 год. “Център по охрана на майчинството и детството” - обединява се Катедрата по педиатрия във ВМИ - София и Катедрата по педиатрия към Институт за специализация и усъвършенстване на лекари /ИСУЛ/. Директор: Д-р Лора Бакалова
 • 1977- 1985 год. “Научен институт по педиатрия” е най-мощния самостоятелен лечебен, научноизследователски и университетски център с над 500 легла и 700 души персонал. Директор: Проф. Д-р Шимон НИНЬО
 • 1976 -1979 г. - “Научен институт по педиатрия” – Директор: Д-р Желю Христов Желев
 • 1986 год. “Научен институт по педиатрия” - Директор: Проф. Д-р Иван МИТЕВ
 • 1990 год. “Държавна университетска педиатрична болница” с обособени 10 клиники по основни детски специалности. Директор: Проф. Д-р Драган БОБЕВ
 • 1992-1996 год. “Държавна университетска педиатрична болница” - Директор: Д-р Александър КУРТЕВ
 • 1997-2001 год. “Държавна университетска педиатрична болница” се трансформира в търговско дружество като “Специализирана болница за активно лечение по детски болести” /СБАЛДБ-ЕАД/ с изпълнителен директор: Доц. Д-р Мариана МАРИНОВА
 • 2001 год. “Специализирана болница за активно лечение по детски болести” - Университетска педиатрична болница с изпълнителен директор: Д-р Николай ДРЕНСКИ
 • 2007 год. “Специализирана болница за активно лечение по детски болести” - Университетска педиатрична болница с изпълнителен директор Д-р Мария ЕКИМОВА
Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи