СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Доц. д-р Асен Фиков
Доц. д-р Асен Фиков е роден в Плевен през 1899 г.

През 1926 г. завършва Медицинския факултет в София и постъпва във Вътрешната пропедевтична клиника като доброволен лекар, а после като доброволен асистент и тук работи 2 години.

През 1928 г. е доброволен лекар в Детската клиника, а през 1929 г. е избран за редовен асистент, а през 1935 г.- за главен асистент на клиниката.

През 1938- 1939 г. получава едногодишен задграничен служебен отпуск с научна цел в Германия и работи в университетските детски клиники в Кьолн и Хамбург при проф. Клайншмид и проф. Деквиц.

През 1942 г. е избран за частен доцент в Катедрата по детски болести на Медицинския факултет в София. На конкурса за редовен доцент в катедрата той се представя с хабилитационния труд „ Българското кисело мляко и използването му при диететиката и лечението на кърмачетата.”

Работата в първата в нашата страна Университетска детска клиника, на която той отдава огромна енергия и влага изключително трудолюбие, става смисъл и съдържание на живота му. Доц.д-р Фиков превръща клиниката в образцово висококвалифицирано лечебно заведение.

През 1950 г. Министерството на народното здраве му възлага разкриването и организирането на детско отделение в Софийската окръжна болница и той става пръв негов началник.

През 1951 г. доц. д-р Фиков полага основите на Научноизследователския институт по педиатрия и е избран за негов пръв директор.

Доц. д-р Асен Фиков е един от създателите на българската педиатрична наука. Той публикува на български и немски език повече от 70 научни труда , от които 10 монографии посветени на различни области на педиатрията: хранене, стомашно-чревни заболявания и нарушения на веществообмяната, детски инфекциозни болести, туберкулоза.

Публикува и множество научно-популярни статии и брошури.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи