СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Д-р Мария ЕКИМОВА
Завършва висше медицинско образование през 1984 г. в МА-София.

Придобива специалност “Очни болести” през 1993 г. и професионална квалификация “Здравен мениджмънт” през 2002 г.

Професионален опит: 

- 1985 г. - Завеждащ селски здравен участък с. Дрен до 1988 г. 

- Ординатор-хематолог в ОРБ - Перник от 1988 до 1995 г.

- Първа детска специализирана болница София - от 1995 г.

- Ординатор-офталмолог в ДУБ по педиатрия от 2002 г. - Управител на Медицински център.

От 2007 до 2018 г. е Изп. директор на СБАЛДБ - София.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи