СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

За контакти


ПРИЕМЕН КАБИНЕТ - БОЛНИЦА: 02/8154 254 
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211

Секрeтариат: 02/8154 240
Заместник директор по лечебната дейност: 02/8154 276
Заместник директор АСД: 02/8154 274
Главна медицинска сестра: 02/8154 355
Главен счетоводител: 02/8154 225
Счетоводство: 02/8154 217
Личен състав: 02/8154 297
Деловодство: 02/8154 250
Обществени поръчки: 02/8154 279

Адрес:
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11
град София п.к. 1606

Данни за фактуриране:
ЕИК 000662790
Представител: Благомир Здравков

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Иван Костадинов, тел. 0887 648639
имейл: dpo.consult@yahoo.com

Map

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи