СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240

Клинична лаборатория

Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др., съвременни автоматични анализатори с голям капацитет, микрометоди - хематологични и биохимични. 

Работно време - 24 часа

Сектори в лабораторията - манипулационна, хематологичен, биохимичен, имунологичен, хормонален /репродуктивни, тиреоидни хормони/, лекарствено мониториране, туморни маркери, уринен, копрологичен, пунктати, коагулация, потен тест.

Всички тестове се проверяват съобразно стандартни процедури. Точността на резултатите се гарантира и контролира чрез вътрешен и външен контрол, осигурен от НСВОК /Национална система за външна оценка на качеството/.

Лабораторията работи с ЛИС 

Ръководител: д-р Весела Ганчева
Завършила МУ-София 1987 г. Магистър
Специалност - Клинична лаборатория-1997 г.
"Здравен мениджмънт" магистър - 2013 г.

Старши лаборант: Галя Георгиева - Секулова
Завършила ПМИ-ВМИ - гр.София-1993 г. - медицински лаборант
Великотърновски университет "Св.Кирил и Методий" - Административен и здравен мениджмънт - 2000г.-магистър
МУ - гр. София - Управление на здравни грижи - 2011 г.-магистър

Лекар клинична лаборатория: Д-р Виктор Манолов
Завършил МУ - гр. София 1996 г.
МУ - гр. София - Специалност Клинична лаборатория - 2008 г. 
През 2011 г. започва преподавателска дейност към Катедра по клинична лаборатория при МУ-София.
През 2015 г. придобива онс "Доктор" по медицина към Катедра по клинична лаборатория при МУ-София.
В момента освен преподавател в МУ-София е и лекар- гл. асистент в клинична лаборатория при СБАЛДБ

Телефони за връзка: 02/ 81 54 233 / 243 / 311

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи