СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ - БОЛНИЦА: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ 02/8154 240
Проф. д-р Лора Бакалова
Проф. д-р Лора Бакалова е родена в Цюрих през 1909 г. в семейството на големия български публицист Георги Бакалов.

След завършване на гимназиалното си образование в София, тя записва медицина първо в Париж, после в І-ви Московски медицински институт, а по-късно в Берлин. Завършва следването си като студентка по медицина в Софийския държавен университет.

От 1936 г. до 1940 г. специализира в Универститетската детска клиника, след което работи като участъков лекар в с.Долна баня, Ихтиманско.

След 9-ти септември 1944 г. д-р Бакалова постъпва отново в Универститетската детска клиника като доброволен асистент при проф. Дъбовски.

През следващите години започва изкачването й по йерархическата стълбица на университетски педиатър: редовен асистент (1945 г.), доцент (1956 г.), професор (1963 г.)

От 1973 г. тя оглавява Катедрата по детски болести, а след това е директор на Института по педиатрия към Медицинска академия.

Била е също зам.-декан на Медицински факултет - София, зам.-ректор по учебната работа на Висш
Медицински Институт – София, член на Академичния съвет на Медицинска академия, член на Президиума на Съюза на научните работници в България. Била е член на Научното дружество по педиатрия на ГДР, почетен член на научното дружество на Чехословакия, член на Националното педиатрично дружество в Турция, зам.-председател на Европейската асоциация на педиатрите.

Проф. Бакалова е и авторитетен преподавател и лектор, нейните учебници за медици и стоматолози са преиздавани многократно.

Научното й творчество обхваща повече от 120 публикации в наши и чужди издания. Темата на научните й трудове е върху клиничната, а също и превантичната и социална педиатрия: хранене в детска възраст, хипотрофиите и витамин Д, недоимъчен рахит, лечение на туберкулозен менингит, проблеми на стафилококовия сепсис, вирусните респираторни инфекции, пиелонефрит, ендемична нефропатия, детската заболеваемост и смъртност.

Обществената й дейност у нас и извън пределите на България е също многостранна.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


Контакт

info@pediatrichospital.bg 
Phone: 02/8154 240

Линкове
Feedback

Следвайте ни в различните социални платформи