СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Проф. д-р Шимон НИНЬО

Проф. Шимон Ниньо е роден на 11.09.1923 г. в гр. София в занаятчийско семейство. През 1939 г. става член на РМС и ръководител на ремсова група. След завършване на гимназиалното си образование е интерниран в Еврейски трудови групи, откъдето бяга и от май 1943 г. става партизанин в бригада „Чавдар”. Участник е в І фаза на Отечествената война и за боевете при Страцин е награден със сребърен орден „За храброст”.
Завършил е медицина в гр. София с отличен успех. Назначен е за клиничен ординаторв Катедрата по детски болести - Висш Медицински Институт-София. 

От 1955 г. е асистент в същата катедра.  През 1956 г. - 1957 г. работи в състава на българската болница, изпратена в помощ на Корея. Избиран е последователно за старши и главен асистент, а през 1968 г. за хоноруван асистент и след това редовен доцент и професор. След създаване на Медицинска академия (МА) през 1972 г. е избран за първи зам. директор на Научния институт по педиатрия и ръководител на Катедрата по детски болести към МА.
Специалностите на проф. Ниньо са педиатрия и детска хематология.
Той е опитен и колоритен преподавател. Лекциите си изнася с педагогическо умение, задълбоченост и вкус към новостите. Има над 150 научни труда, от които 3 монографии.
През 1976 г. става „Доктор на медицинските науки”. През 1981 г. проф. Ниньо е удостоен със званието „Заслужил деятел на науката”. Награден е с орден „9-ти септември”- І степен и с орден „Георги Димитров”за неговата 60-годишнина и с други отличия.
Директор е на Научния институт по педиатрия (НИП) от 1977 г до 1984 г. и от 1989 г. до 1990 г. Под негово ръководство се изработва план за научно-изследователска работа на института като основните усилия се насочват към комплексно разработване на най-актуалните въпроси на детското здравеопазване.
По негова инициатива за първи път в системата на бившата Медицинска академия се извърши проверка за ефективността на труда и научно-преподавателската дейност. Той допринася значително за подобряване на интеграционните връзки между отделните звена на института, а също така и на работата на МА със сродни структури на здравната мрежа у нас и в чужбина.  

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240