СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
drRusinov
Д-р Димитър Русинов

Д-р Димитър Русинов работи в Отделението по диализа на Клиника по детска нефрология и диализа от 1987 г. Има придобита специалност по педиатрия и по детска нефрология. Специализирал е в САЩ и Франция в областта на детската нефрология, диализно лечение в детската възраст и бъбречна трансплантация при деца.
Преподавател към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София. Научните му интереси са в областта на детската нефрология, диализно лечение в детската възраст и бъбречна трансплантация при деца. Защитил е докторска работа на тема „Върху възможностите на перитонеалната диализа като метод за лечение на деца с хронична бъбречна недостатъчност“. Има над 150 публикации и научни съобщения в българския и чуждестранен печат, участия в учебници за студенти и учебни помагала.  

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240