СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Доц. д-р Мариана Маринова

Доц. Мариана Маринова е завършила висшето си образование през 1971 г. във ВМИ – София с отличен успех. От 1972 г. работи в Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София, където преминава през всички степени от стажант асистент до главен асистент, а от 1991 г. е доцент.
Има две специалности – „Педиатрия” и „Хранене на детско-юношеската възраст.
През 1983 г. защитава дисертация на тема „Хранене и затлъстяване в ранната детска възраст”.

Изнася лекции пред студенти медици и стоматолози, както и в курсовете за следдипломна квалификация. Съавтор е на учебник по педиатрия. Има три самостоятелни монографии посветени на храненето в кърмаческа и ранна възраст. Доц. Маринова има повече от 100 научни труда, публикувани в наши и чужди списания.
Научните й интереси са в областта на храненето и гастроентерологията.
Доц. Маринова е заемала различни административни длъжности – завеждащ секция, началник на клиника. От 2011 г. е началник на Клиниката по пулмология и интензивно отделение. Изпълнителен директор на болницата от 1995 до 2001 г.
Член е на Българската педиатрична асоциация и на Дружеството по ентерално и парентерално хранене и на редколегиите на списания „Практическа педиатрия” и „Наука диететика”.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240