СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Проф. д-р Александър Куртев

Проф. д-р Александър Василев Куртев е роден на 22.06.1942 г. в гр. Пирот, Cърбия. Завършил е ВМИ - София през 1968 г.
Започва професионалния си стаж като училищен лекар в гр. Самоков, след което е стажант-асистент, редовен асистент, специалист по детски болести, старши асистент и главен асистент. До декември 1979 г. работи в Клиниката по детски диабет на Александровска болница, а след това до май 2008 г. в Клиниката по детска ендокринология при Институт по педиатрия, СБАЛДБ.
Медицински директор на Университетската педиатрична болница от 1992 г. до 1995 г. , като последните 2 г. съвмествява и длъжността икономически директор на лечебното заведение.

Доцент е от 2003 г., а професор от 2005 г. Специалист е по ендокринни заболявания и болести на обмяната от 2002 г.
Национален консултант по педиатрия от 2006 г. до 2010 г. Консултант на НЗОК от 2006 до 2010 г. От 2008 г. проф. Куртев работи в Детска клиника на Университетса болница Лозенец.
С преподавателска дейност се занимва от 1971 г. През 2001 г. защитава дисертация на тема ”Автоимунен тиреоидит в детската възраст и връзката му с някои ендокринни, автоимунни и генетични заболявания” и получава научната степен д.м.н.
Научните му публикации са в областта на педиатрията, диабет, ендокринология, генетика. Има участия в многобройни конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина.
Проф. Куртев владее английски, френски, руски и сърбохърватски.
Проф. д-р Куртев специализира в Рабка, Полша, в най-големият детски рехабилитационен център в Европа през 1975 г., в лятното училище на ESPE (Европейската Асоциация по Детска Ендокринология), Foehr, Германия през 1991 г., в САЩ - по детска ендокринология и диабет - Shands Hospital, Univerity of Florida и в Университетската клиника по детска ендокринология, Pittsburgh, Пенсилвания през 1994 г.
Завършил е курс за болнична администрация – ръководство на университетски болници в болница Coshin, Assistance Publique/Hopitaux Paris, Париж през 1993 г. и курс по здравен мениджмънт в Катедра социална медицина, УМБАЛ “Царица Йоанна”- София през 2002 - 2003 г.
Член е на Републиканското научно дружество по педиатрия от 1970 г., на Научното дружество по ендокринология от 1972 г., на Международната асоциация по диабет у деца и юноши (ISPAD) от 1987 г., на Европейската асоциация по детска ендокринология (ESPE) от 1995 г., на Американската тиреоидна асоциация (АТА), от 1997 г., единствен представител на страната, на Европейската тиреоидна асоциация (ЕТА) от 1999 г.
Има награда от Министерството на народното здраве и място на стажант-асистент в клиника по избор към ВМИ –София или ИСУЛ– като първенец на 50-ти випуск на ВМИ-1968 г. Награден е с почетен знак на Българския лекарски съюз ( БЛС) за висок професионализъм и морално-етични качества от Софийската колегия на БЛС – през 2000 г. и 2007 г. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240