СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Проф. д-р Невена Коева-Славкова

Проф. д-р Невена Коева-Славкова е родена във гр. Варна на 01.08.1912 г. в семейство, сродено по майчина линия с Георги Сава Раковски.
Завършва Медицинския факултет на СУ” Св. Кл. Охридски” с отличие. От 1935 г. до 1940 г. специализира педиатрия и неонатология в гр. Кьолн при световноизвестния педиатър проф. Клaйншмидт.
Заедно с проф. Асен Фиков поставят основите на българската неонатология, като в областта на патологията и физиологията на недоносените бебета тя има пионерска роля. През 40-те години на ХХ в. проф. Коева основава и ръководи първото отделение за недоносени деца в болница ИСУЛ, днес УМБАЛ „Царица Йонна-ИСУЛ”.

Със създаването на Националния институт по педиатрия (НИП) тя оглавява и развива Клиниката по неонатология като полага усилия за оборудването и квалификацията на персонала и издига научното ниво, налагайки академичен стил на работа.
Проф. Коева е първата жена кандидат на медицинските науки в България.
През 60-те години на ХХ в. (до 1972 г.) е директор на НИП – Медицинска академия, а след това до пенсионирането си е ръководител на неонатологичната клиника на Центъра по охрана на майката и детето, респ. Национален институт по акушерство и гинекология (НИАГ).
С интензивните си международни контакти проф. Коева издигна значително академичния авторитет на Националния институт по педиатрия. Тя е участник в многобройни европейски и световни конгреси, като е председателствала и заседания на международни форуми.
Името на проф. Коева-Славкова ще остави завинаги в историята на НИП и сред българските неоналотози. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240