za-statiyaИновативни услуги за последващо и продължително проследяване и подкрепа за развитието на недоносените деца след изписването им от болницата въведоха фондация „За Нашите Деца“ и екипът на Клиника по неонатология в „СБАЛДБ- проф. д-р Иван Митев“-София. 

Услугите се предлагат в клиниката по предварителна заявка от родителите.

Мултидисциплинарен екип от лекар-неонатолог, кинезитерапевт и специалист „Ранна детска интервенция“, консултират родителите и ако е необходимо провеждат рехабилитация на детето.

Клиниката по неонатология на „СБАЛДБ -проф. д-р Иван Митев“ е сред неонатологичните отделения с прогресивно развиващи се практики в областта на развитийната грижа за недоносените деца. От 2017 г. в партньорство и с подкрепата на фондация „За Нашите Деца“ в нея се развиват и прилагат ноу-хау семейно ориентирани практики за неонатална грижа, една от които е контактът „кожа до кожа“ между родителите и недоносеното бебе.

Повече информация за значението на проследяването и подкрепата за развитието на недоносените деца родителите могат да получат в Клиниката по неонатология на „СБАЛДБ -проф. д-р Иван Митев“.

Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ работи в три здравни заведения сред които „СБАЛДБ проф. д-р Иван Митев“, 1МБАЛ и УМБАЛ-Пловдив.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК.

Една от целите на проекта и да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход в грижата за тях, и пилотира социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства.