• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП след 15.04.2016
Up

Процедури по ЗОП след 15.04.2016

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0004/ (36)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ, ЧУВАЛИ И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0003/ (9)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0002/ (22)

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0001/ (27)

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /AОП 00870-2018-0012/ (10)

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0011/ (10)

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0009/ (5)

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал /АОП 00870-2018-0010/ (14)

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала /АОП 00870-2018-0008/ (11)

Доставка на лекарствени продукти идиетични храни за специални медицински цели в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0007/ (15)

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0006/ (33)

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0005/ (31)

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0004/ (69)

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0003/ (24)

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2018-0002/ (12)

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0001/ (31)

„Доставка на хляб и готова храна за нуждите на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД по две обособени позиции. - АОП 00870-2017-0006 (16)

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0005/ (8)

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ" проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0004/ (35)

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД /АОП № 00870-2017-0003/ (24)

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0002/ (39)

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2017-0001/ (10)

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД втора процедура /АОП № 00870-2016-0009/ (10)

Доставка на лекарствени продукти /АОП № 00870-2016-0008/ (36)

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0006/ (5)

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0005/ (62)

Доставка на готова храна за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0007/ (13)

 

Most downloaded files in this section

tablica klasirane (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0002/)
sravnitelna tablica (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Доставка на лекарствени продукти /АОП № 00870-2016-0008/)
klasirane (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0001/)
VEGA MEDICAL 15-28.04.2017 (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0005/)
tehnichesko predlogenie (Процедури по ЗОП след 15.04.2016/Доставка на лекарствени продукти /АОП № 00870-2016-0008/)