• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
  • Photo Title 12
Процедури по ЗОП

ОП за "Доставка на общ медицински консуматив, превързочен материал, чували и рентгенови филми"(АОП 00870-2014-0001)

Дата на приключване на договорите: 20.07.2015г. – Основание: изпълнение на договорите  /20.07.2015г./

 

Покажи #