• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
  • Photo Title 12

http://www.vesti.bg/tavan-na-cenite-na-koito-bolnicite-kupuvat-lekarstva-6003064

Фирмите няма да участват в обществени поръчки в лечебни заведения с цени, по-високи от тези, които са договорили с касата, съобщи здравният министър Таня Андреева след заседание на Министерския съвет.

Въвеждането на своеобразен "таван" на цените, на които фирмите ще могат да продават медицински изделия и лекарства на болничните заведения е една от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, които Министерски съвет прие на 15 януари 2014 г.

Реализирането на повечето от мерките, включително и тази, ще отнеме известно време, тъй като ще се наложат и промени в редица нормативни актове. Андреева твърди, че в момента касата договаря с фирмите определени цени, но след това същите фирми, участвайки в търгове в лечебните заведения, постигат други по-високи цени.
Идеята е да има пределни цени, на които ще се участва в процедурите по обществени поръчки в лечебните заведения. Парадоксално е, че в големите болници, където цените би трябвало да са по-ниски поради по-големите закупени количества, се оказват, че са най-високите цени. Просто пазарната икономика е малко сгрешена, коментира още Андреева.

Продължение...

09.1.2014, zdr3dave.net
Невена Попова
http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=4Ex1shkRICE%

Всички новородени под 30 гестационна седмица да имат достъп до специфични медикаменти за профилактика на инфекциите, причинени от сезонния респираторен синцитиален вирус – за това настояха на пресконференция в столицата днес представители на Фондация „Нашите недоносени деца” и Националния алианс на хората с редки болести. Те припомниха, че според сега действащите разпоредби право на такава профилактика имат само недоносени деца с хронична белодробна недостатъчност и бронхопулмонална дисплазия, докато друга част от децата, родени преждевременно и с ниско тегло остават извън обсега на този вид специфична превенция, която се провежда в рисковия сезон от месеците октомври до април.

Друга група деца, лишени от тази възможност са част от родените с вродени сърдечни малформации, стана ясно още на пресконференцията. Прилагането на този подход според специалистите снижава до минимум риска от възникване и развитието на бронхиолити и тежко протичащи пневмонии при тези новородени, което от своя страна води до намаляване на хоспитализациите и продължителния престой в отделения за интензивно лечение. Световните статистики сочат, че при недоносени деца честотата на инфекции на дихателните пътища е 10 пъти по-висока в сравнение с тази при доносените. 60% от родените между 28-ма и 32-ра гестационна седмица се хоспитализират по тази причина през първата година от живота им. При деца под 1 година смъртността по повод инфекции на долните дихателни пътища от респираторен синцитиален вирус е 2,5 пъти по-висока в сравнение със смъртността, свързана с грипна инфекция.

В момента с профилактика у нас са обхванати приблизително 400 недоносени новородени, основно с тегло при раждането под 1 кг и по изключение такива с тегло при раждането под 1,5 кг, посочи националният консултант по неонатология доц. Ралица Георгиева. От нейните думи стана ясно, че това представлява около 80% от общия брой нуждаещи се деца, като в момента усилията са насочени към обхващането на останалите 20% или не повече от 100 деца, част от които – 25-30, са с вродени сърдечни малформации. „Въпреки усилията ни и многобройните преговори с МЗ и НЗОК това едва ли ще се случи, защото срокът за обсъждането и включването на тази възможност в Наредба 38 изтича утре”, алармира председателката на Фондация „Нашите недоносени деца” Нина Николова.

НЗОК отговаря:
Сезонната профилактика на недоносените – по реда за ваксините или в рамките на национална програма
09.1.2014, zdrave.net

„На база на мненията на националния консултант по неонатология - доц. Ралица Георгиева, на проф. Боряна Слънчева – завеждащ неонатологичното отделение в СБАЛАГ „Майчин дом“ и на доц. Маргарита Цонзарова – завеждащ Детска кардиология в НКБ, изказани по време на съвместна среща, НЗОК прави предложение до МЗ заплащането на тази профилактика да се осъществява по реда на останалите ваксини, извън задължителния имунизационен календар или по национална програма за профилактика на заболявания на дихателните пътища, предизвикани от респираторно – синцитиален вирус (RSV) за кърмачета и деца до 2-годишна възраст.” Това се казва в прессъобщение на НЗОК, изпратено до медиите часове след приключването на пресконференцията на Фондация „Нашите недоносени деца” и Националния алианс на хората с редки болести.

От касата уточняват, че на 9 декември 2013 г. са изпратили становище до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, в отговор на писма от МЗ, съдържащи предложения за промяна в Наредба №38 и въз основа на Становище на касата от 25 ноември 2013 г. за включване на препарат за профилактика на недоносени деца в наредбата. В него НЗОК изразява несъгласие за изричното включване в Наредбата на медикамента за провеждане на профилактика на повече деца, родени с ниско тегло, като посочва причините. НЗОК заплаща приложението на препарат за провеждане на профилактика на дихателните пътища, предизвикани от респираторно - синцитиален вирус (RSV) за 5 месеца през есенно-зимния период, на база на утвърдени Изисквания на НЗОК, разработени съвместно с националния консултант по неонатология доц. Ралица Георгиева, поясняват още от институцията и представят точни данни за броя на децата, при които е бил приложен този подход и сумите, които е заплатила НЗОК.

„В периода октомври 2011 г. – март 2012 г. препаратът е приложен на 221 кърмачета и деца, като касата е заплатила сумата от 1 978 212 лв. Направен е анализ на извършената профилактика. Данните показват, че 206 от децата са били хоспитализирани, като за болничното им лечение НЗОК е заплатила 1 179 181 лв. Отчетени са профилактични и диспансерни прегледи само при 10 от кърмачетата и децата. В периода октомври 2012 г. – март 2013 г. е осигурен препарат за 297 кърмачета и деца и е заплатена сумата от 3 924 321 лв. Анализът показва, че при 166 от профилактираните деца се е наложило болнично лечение, за което са заплатени 1 780 976 лв. и диспансерни прегледа при 41 кърмачета и деца”, отчитат от осигурителната институция.

„Вероятно причината за липсата на ефективно диспансерно наблюдение е неравномерното разпределение на детските пулмолози в страната и кърмачетата се проследяват от неонатолозите в болниците. Изложените данни показват, че не може да се регламентира контрол на отпуснатите и приложени количества от лекарствения продукт”, коментират още от здравната каса. Според нейните специалисти друг съществен проблем при прилагането на препарата е, че не може да се прогнозира развитието на едно кърмаче и как то ще наддаде на тегло за 5 месеца, което е важно за прилагането на препарата, тъй като неговото количество се изчислява на кг тегло за целия период. Отпусканите количества са прогнозни и при промяна на нуждите се налагат корекции на количествата флакони при кърмачета с по-бързи темпове на увеличение на теглото и анулиране на действащите протоколи.

През есенно-зимния период на 2012 -2013 г. е утвърдено лечението на 323 кърмачета и деца с 3957 опаковки на стойност 4 384 831 лв., а към момента касата осигурява сезонната профилактика (октомври 2013 г. – март 2014 г.) на 363 кърмачета и деца, за което ще заплати 4 500 000 лв., се посочва още в прессъобщениетo.

17.12.2013, zdrave.net, Невена Попова

andreevaДемографската картина у нас е смразяваща, стигнахме дъното в раждаемостта. България е водеща и в детската заболеваемост и смъртност. Нямаме време за губене, нито право на компромис с качеството. Вече не сме в полето на намеренията, имаме ясна концепция и дългосрочни програми, които ще дадат своите резултати след 7-8 години. Това заяви министър Таня Андреева при откриването на пресконференция на тема „Насърчаване на раждаемостта и правилните грижи за детето през първите години от неговия живот”.
На срещата с медиите в Специализираната болница за активно лечение по детски болести в столицата бе представена кампанията „Първите 1000 дни и след това”, която стартира от началото на 2014 година и ще обхване най-големите болници в страната. Инициативата води наименованието си от първите 3 годинки, които са изключително важни за развитието на малкото дете и предопределят до голяма степен здравето му като възрастен. „Това, върху което трябва да се съсредоточим обаче са не само тези 1000 дни, а детето, детето, детето…”, подчерта д-р Андреева и поясни, че всички програми разглеждат проблемите на децата от раждането им и до израстването им и включват както медицинските, така и социалните аспекти на борбата за по-добро детско здраве.
Министърът потвърди информацията от последните месеци, че е на старт надграждането на регистъра на ражданията с включване в него и на допълнителен регистър на недоносените новородени. Подготвя се правилника за дейността на Фонда за репродукция, който ще разшири съществено своите функции по посока на превенция и промоция на здравето на майките и децата. „Особено важно е младите майки да не търсят информация от интернет, а да се доверяват по всички проблеми на своя акушер-гинеколог. Ще съсредоточим и усилия в посока към изграждане на центровете за деца от уязвими социални групи. Тъй като храненето е важна компонента от профилактиката, ще насочим усилията си и към изграждането на комплексни центрове по хранене, такива ще има в държавни, общински и частни лечебни заведения”.
Радващо според д-р Андреева е, че частните болници проявяват инициатива, и че подобни добри практики има на много места в страната – Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Варна. „Сега ние създаваме организацията, това са първите ни стъпки, може да са малки, но са в правилната посока”, обобщи министърът.

Образователната кампания „Първите 1000 дни и след това“ ще стартира през 2014 г. и ще обедини водещи лекари в областта на неонатологията, акушеро-гинекологията и храненето в сдружение „С грижа за бъдещето“. Сдружението ще популяризира ролята на правилното хранене преди зачеването, по време на бремеността, периода на кърменето и захранването на малкото дете сред българските жени във водещи акушеро-гинекологични болници и кабинети в цялата страна. Ще бъде организирана мащабна информационна кампания, насочена към бъдещите и настоящи майки, както и серия от безплатни консултации и обучения във връзка с храненето и начина на живот на бъдещите, потенциални и настоящи родители. Целта на кампанията е да насърчи раждаемостта и да информира и образова родителите как да се грижат правилно за себе си и за своите деца през първите години от техния живот.

Концепцията за първите 1000 дни (приблизително 3 години) описва времето, в което жената може да промени съдбата на своето дете към по-добро, да му помогне да развие своя пълен потенциал и да го научи да води здравословен живот. Всяка жена трябва да се грижи за себе си като спазва оптимална диета от момента на зачеването, през бременността и кърменето и изгради правилни хранителни навици на своето дете. А когато роди, най-важно е да предложи на детето си най-добрата храна от момента на раждането, през периода на захранването и прохождането. Правилното хранене през този критичен период от живота може да постигне огромна разлика като помогне в превенцията на хронични заболявания и подобри техните евентуални последици.

Продължение...

17 Декември 2013 | 11:33 | Радио "Фокус", "Добро утро, България"

ekimovaД-р Мария Екимова-Пенева, управител на Специализирана болница за активно лечение по детски болести - София, в интервю за предаването "Добро утро, България" на Радио „Фокус“

Водещ: В програма „Добро утро, България” се връщаме към една тема, която ежедневно присъства в ефира на радио „Фокус”. През 2013 г. благотворителната инициатива „Българската Коледа” на държавния глава Росен Плевнелиев акцентира върху рехабилитацията на деца с неврологични заболявания. Един от адресите получили дарение е Клиниката по детска неврология и диализа в Специализираната болница за активно лечение на детски болести в столицата. Болницата е получила терапевтична педиатрична система за редукция на стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото дъно.
Д-р Пенева, деца с какви заболявания ще ползват системата? С какво тя ще помогне в лечението им?

Мария Екимова-Пенева: Първо бих искала да кажа, че по мнението на моите колеги специалисти в тази област, това е една система, която се използва в света от около 25 г. За нас тя ще бъде първата, която е в страната. Тя е с голяма, бих казала, превенция и има голяма профилактична стойност за деца с инфекции на пикочните пътища. Счита се, че задръжката на урина е всъщност основата и най-често срещания проблем при децата с инфекции на пикочните пътища. Тази система има задачата да тренира функциите на пикочния мехур, така че такава задръжка да не се получава и да няма опасност от възникване на инфекции.

Продължение...