• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
  • Photo Title 12

Болничното обзавеждане е предназначено за Клиниката по гастроентерология и дар от сдружение „Един живот”

Университетската педиатрична болница-София получи дарение на стойност над 12 300 лв. от сдружение „Един живот” с председател Карл Смит. То включва по 15 бр. болнични легла, матраци и нощни шкафчета на Клиниката по детска гастроентерология.

Сдружението за пореден път прави дарение на детската болница-София. През 2009 г. бе закупена модерна апаратурата – перфузори и инфузионна помпа на стойност 20 640 лв. като средствата за нея бяха събрани по време на юбилейния Пети колоездачен пробег Боровец – София.

Клиниката по детска гастроентерология е единственото в България лечебно заведение, което оказва специализирана диагностика и лечение на децата с хронични заболявания на стомашно-чревния тракт и черния дроб. Тя има водеща роля в развитието на чернодробната трансплантология в страната и поема цялата отговорност за пред- и следтрансплантационно наблюдение на пациентите с чернодробна недостатъчност.

Университетската педиатрична болница получи дарение и от компанията Хипо Алпе-Адриа-Лизинг ЕООД , която дари автомобил Fiat Diablo. Той ще се използва най-вече за осигуряване на транспорт на децата, нуждаещи се от диализно лечение.

Напусна ни проф.д-р Здравко Станчев/ 1920 г.- 2011 г./, доайен на българските педиатри. Проф. Станчев е основоположник на детската ендокринология и генетика у нас. Автор е на над 200 научни публикации и монографии, описал е за първи път в България 37 синдрома и редки болести. Проф. Станчев посвети 50-години на педиатричната практика, бе учител на няколко поколения детски лекари.

Научните интереси на проф.Станчев обхващат въпросите на растежа и развитието на детето, костните дисплазии, физиологията и патологията на пубертетното развитие, клиничната характеристика на някои обменни заболявания, детска ендокринология. А също и генетичните проблеми на ендокринните заболявания и резистентността към хормоните.

Продължение...

Доц д-р Анелия Буева, в."Монитор"?

- Доц. Буева, първото изследване, колкото и парадоксално да звучи, за скрити бъбречни заболявания при децата беше проведено в края на миналата година. Какво показват резултатите към момента?

- Предварителните резултати от него показват, че 5,5% от прегледаните са с установени вродени аномалии в отделителната система. Те се изразяват в двойнодренажна система, хидронефроза, ниско разположен бъбрек и дори фрапиращ случай на липса на единия бъбрек, за който родителите на детето дори не са подозирали. Оказва се, че 8,4 на сто от децата са с отклонения във функцията на пикочния мехур - мегацистит или т. нар. голям пикочен мехур.

Продължение...

За първи път у нас и в Европа се провежда скрининг за скрита бъбречна недостатъчност сред децата

Все повече деца страдат от бъбречни заболявания, сочи проучване на Българската бъбречна асоциация и Клиниката по нефрология и хемодиализа към Университетска детска болница в София. Сред причините за това са нездравословния начин на живот и хранене и лошите хигиенни условия в училищата. В проучването са обхванати деца на възраст от 3 до 17 години в градовете София, Варна и Добрич, каза доц.д-р Анелия Буева, ръководител на Клиниката по нефрология и хемодиализа в Университетската педиатрична болница. 

Друг скрининг на Българската бъбречна асоциация през последната година показва, че сред ромското население бъбречните проблеми са многократно по-чести, съобщи проф. Стефан Кривошиев, председател на научния комитет към Асоциацията. 

На 10 март у нас се проведе за шести път Световен бъбречен ден. Той се отбелязва от 2006 г. насам, като в него с различни инициативи се включват над 100 държави. Световният бъбречен ден е глобална здравна инициатива, посветена на профилактиката на бъбречните заболявания.

Продължение...

Проучването е направено сред 627 деца на възраст от 3 до 16 години от София с монитори, дарени от СИБАНК

 

5.5 % от децата са с установени вродени аномалии в отделителната система. Има дори фрапиращ случай на липса на единия бъбрек при дете, за което родителите не са подозирали. 8.4% от децата имат отклонения във функцията на пикочния мехур като при тях е открит т.на голям пикочен мехур. При 12% от децата е установено наднормено тегло, като при 38% от тях е отчетено повишено кръвно налягане. Това са само част от междинните резултати от първото изследане у нас, проведено на деца в края на 2010 г. То е под ръководството на доц. д-р Анелия Буева, началник на Клиниката по нефрология и хемодиализа на Университетската педиатрична болница. В него участваха 627 деца на възраст от 3 до 16 години , които бяха посетени от лекари в детските градини и учебните заведения в София. Предстои провеждане на такива изследвания и във Варна и Добрич като окончателните резултати ще бъдат обявени на Световния бъбречен ден – 10 март 2011 г.

Продължение...