• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Клиники

с отделение за интензивно лечение

Основни дейности:

 • Интензивно лечение на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация;
 • Спешна диагностика и лечение на коматозни състояния;
 • Интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст;
 • Лечение на остри пневмонии, бронхиална астма и други заболявания на дихателната система;
 • Диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията.

doc ilievНачалник клиника – Доц. Д-р Даниел Илиев, д.м.н.,детски болести, детска ендокринология

Лекари

Д-р Михаил Желязков
Д-р ЛилияБозаджиева
Д-р Виктория Маринчева
Д-р Любомила Димитрова
Д-р Теодора Панева
Д-р Петър Павлов
Д-р Янко Начков – анестезиолог
Д-р Ивайло Михайлов - анестезиолог

Телефони за връзка: 02/ 81 54 201; 02/ 953 28 67

Клиниката по неонатология е единствената в страната функционираща в рамките на Университетска детска болница и поема контингент за обслужване на всички родилни отделения на гр.София (с изключение на СБАЛАГ “Майчин дом”)  и родилните отделения от Западна България.
            Клиниката е окомплектована със съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени деца и квалифицирани реанимационни екипи.

            Основни дейности:

 • Интензивно лечение на новородени деца от родилните отделения на столицата и цялата страна;
 • Съвременни методи за изкуствена вентилация в неонаталния период;
 • Сърфактант терапия при неонатален респираторен дистрес синдром;
 • Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателна система;
 • Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология (неврологичен статус, ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, доплерсонография, ликворна диагностика);
 • Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия;
 • Научна и преподавателска дейност.

ralica

 

Началник клиника - Доц. Д-р Ралица Георгиева, д.м. - детски болести,
Национален консултант по неонатология

Телефони:
Клиника по неонатология: 02/ 954 13 97
Сектор: 02/ 81 54 316 / 261

 

 

Лекари:

Д-р Дияна Дянкова
Д-р Диана Влахова
Д-р Весела Данкова
Д-р Мария Йочева
Д-р Илия Мангъров
Д-р Петя Павлова
Д-р Елица Стефанова
Д-р Елена Николова