• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
  • Photo Title 12

Актуални новини

Подобно мащабно изследване не е правено от 1998 година, включени са над 3500 ученици на възраст от 6 г до 19 години от 35 училища в цялата страна

 

Националният център по опазване на общественото здраве , Клиниката по ендокринология , диабет и генетика на Университетската педиатрична болница -София и Катедра „Педиатрия” на Медицинския университет – София проведоха национално проучване за храненето на учениците у нас.

Подобно мащабно изследване не е правено от 1998 година. През 2008 г. бе направено проучване само върху храненето на първокласниците.

В националното проучване, което стартира през есента на 2010 г. бяха анкетирани над 3500 деца и ученици на възраст от 5-6 до 19 години в цялата страна. Изследването, проведено от над 20 лекари - педиатри, специализанти по педиатрия, детски ендокринолози и диетолози е широкообхватно и включва събиране на данни за растежа, храненето, хранителното поведение и физическата активност на деца и ученици от 35 училища . Целта е да има актуална и точна информация , която да послужи за промоция на детското здраве, а също и за разработване на национална политика в областта на детското и ученическото хранене. Една от тревожните тенденции в цял свят, включително и у нас е, че се увеличава затлъстяването при децата.

Продължение...