• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
  • Photo Title 12

Актуални новини

Напусна ни проф.д-р Здравко Станчев/ 1920 г.- 2011 г./, доайен на българските педиатри. Проф. Станчев е основоположник на детската ендокринология и генетика у нас. Автор е на над 200 научни публикации и монографии, описал е за първи път в България 37 синдрома и редки болести. Проф. Станчев посвети 50-години на педиатричната практика, бе учител на няколко поколения детски лекари.

Научните интереси на проф.Станчев обхващат въпросите на растежа и развитието на детето, костните дисплазии, физиологията и патологията на пубертетното развитие, клиничната характеристика на някои обменни заболявания, детска ендокринология. А също и генетичните проблеми на ендокринните заболявания и резистентността към хормоните.

Продължение...

За първи път у нас и в Европа се провежда скрининг за скрита бъбречна недостатъчност сред децата

Все повече деца страдат от бъбречни заболявания, сочи проучване на Българската бъбречна асоциация и Клиниката по нефрология и хемодиализа към Университетска детска болница в София. Сред причините за това са нездравословния начин на живот и хранене и лошите хигиенни условия в училищата. В проучването са обхванати деца на възраст от 3 до 17 години в градовете София, Варна и Добрич, каза доц.д-р Анелия Буева, ръководител на Клиниката по нефрология и хемодиализа в Университетската педиатрична болница. 

Друг скрининг на Българската бъбречна асоциация през последната година показва, че сред ромското население бъбречните проблеми са многократно по-чести, съобщи проф. Стефан Кривошиев, председател на научния комитет към Асоциацията. 

На 10 март у нас се проведе за шести път Световен бъбречен ден. Той се отбелязва от 2006 г. насам, като в него с различни инициативи се включват над 100 държави. Световният бъбречен ден е глобална здравна инициатива, посветена на профилактиката на бъбречните заболявания.

Продължение...