СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Доц. д-р Асен Фиков

Доц. д-р Асен Фиков е роден в гр. Плевен през 1899 г.
През 1926 г. завършва Медицинския факултет в София и постъпва във Вътрешната пропедевтична клиника като доброволен лекар, а след това като доброволен асистент.
През 1928 г. е доброволен лекар в Детската клиника. През 1929 г. е избран за редовен асистент, а през 1935 г.- за главен асистент на клиниката.
През 1938- 1939 г. получава едногодишен задграничен служебен отпуск с научна цел и работи в университетските детски клиники в Кьолн и Хамбург при проф. Клайншмид и проф. Деквиц. 

През 1942 г. е избран за частен доцент в Катедрата по детски болести на Медицински факултет - София. На конкурса за редовен доцент в катедрата той се представя с хабилитационния труд „ Българското кисело мляко и използването му при диететиката и лечението на кърмачетата.”
Работата в първата в нашата страна Университетска детска клиника, на която той отдава огромна енергия и влага изключително трудолюбие, става смисъл и съдържание на живота му. Доц .д-р Фиков превръща клиниката в образцово висококвалифицирано лечебно заведение.
През 1950 г. Министерството на народното здраве му възлага разкриването и организирането на детско отделение в Окръжна болница - София и той става негов пръв началник.
През 1951 г. доц. д-р Фиков полага основите на Научноизследователския институт по педиатрия и е избран за негов пръв директор.
Доц. д-р Асен Фиков е един от създателите на българската педиатрична наука. Той публикува на български и немски език повече от 70 научни труда , от които 10 монографии посветени на различни области на педиатрията: хранене, стомашно-чревни заболявания и нарушения на веществообмяната, детски инфекциозни болести, туберкулоза. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240