СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Д-р Мария Екимова

Завършва висше медицинско образование през 1984 г. в МА-София. Придобива специалност “Очни болести” през 1993 г. и професионална квалификация “Здравен мениджмънт” през 2002 г.
Професионален опит: завеждащ селски здравен участък с. Дрен от 1985 г. до 1988 г. , ординатор-хематолог в ОРБ - Перник от 1988 до 1995 г., Първа детска специализирана болница - София - от 1995 г., ординатор-офталмолог в ДУБ по педиатрия, от 2002 г. - Управител на Медицински център.
От 2007 до 2019 г. е изпълнителен. директор на СБАЛДБ - София. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240